Projekt » Goodlash » Goodlash

Goodlash

I samarbetsprojektet GOODLASH ska Science Park Borås tillsammans med Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center ta fram en samhällsinkubator för att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft.

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Projektets målsättning är att utveckla tvärsektoriell samverkan i syfte att stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad (Västra Götaland och nationellt). Nya samordningsresurser skapas för medborgardrivna innovationsprocesser för en hållbar och rättvis klimatomställning.

Visionen är en sammankopplad innovationsmiljö där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag i framtiden kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av sociala innovationer som alla strävar efter att möta samhällets komplexa utmaningar.

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.

Poddavsnitt med Goodlash