image description

Utbildning Agenda 2030

 

T-Shirt Arbetslivsförvaltningen 

 

Vad görs i din verksamhet för att just detta mål ska uppfyllas?

Vad skulle kunna vara nästa steg?

 

Läs mer om Globala Målen på www.globalamalen.se