PISEA

Interkulturell dialog

Navet ingår i ett stort EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Projektet skall kartlägga hur museer och science center kan verka för inkludering och vara en plats för utbildning och kunskapsöverföring till nyanlända. Vecka 11 hålls första utbildningsveckan på Navet i Borås. 

Welcome to the PISEA-project. Our aim is to develop and disseminate an innovative compilation of measures and tools for science centers and other adult science education institutions to strengthen educators' intercultural competences.

Article "Engaging with the refugee crisis" Read article

Read more at www.pisea.eu 

Boschure in English