Elevprogram

Vi tar emot elever på besök till Navet. Vi har även flera utomhusteman att boka, både på Naturskolan på Ramshulan och hos er! 

Navet erbjuder en fortsättning på elevteman genom utlåningsmaterial, lådor. Materialen är väl förankrade i styrdokumenten och kan medverka till god måluppfyllelse. Lådorna är utformade så att de ska inspirera till arbete med ett naturvetenskapligt arbetssätt, ett entreprenöriellt förhållningssätt, praktiska erfarenheter och ett lustfyllt lärande. Möjlighet att låna lådor utan att man besökt temat finns.

Bokning, vad gäller för din kommun
För Navets avtalskommuner Borås Stad, Marks kommun, Tranemo kommun och Svenljunga kommun är ett klassbesök per termin kostnadsfritt. I avtalen ingår även kompetensutveckling för pedagoger inom naturvetenskap, teknik och matematik.

För medlemskommuner, andra kommuner eller organisationer är priset 200 kronor per elev och tema. Grundpriset för kompetensutveckling av pedagoger är 600 kronor för en halvdag och 1200 kronor för en heldag (moms tillkommer). För större gruppbokningar eller längre utbildningsinsatser, kontakta oss för upplägg och offert. Telefon 033- 410009, E-mail info@navet.com.

Kulturkatalogen Väst - Arrangörsstöd
Sök bidrag för ditt besök på Navet! I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Massor att välja på för dig som är kultursamordnare, pedagog, fritidsledare, föreningsaktiv eller annan kulturarrangör i Västra Götaland. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.
Länk till Kulturkatalogen Väst (skriv Navet i sökfältet)