image description

SOT

Uppdatering 2021-09-02

Projektet är nu avslutat, här hittar du handboken LÄNK

School of tomorrow - Swedish

Målet med School of Tomorrow (SOT) är att samla idéer och metoder för att skapa en inkluderande skola. En skola där alla elever är välkomna och har möjlighet att nå sina utbildningsmål, oavsett bakgrund, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, socioekonomisk grupp eller liknande.

Utgångspunkten är att rusta våra elever med färdigheter och kompetenser för att kunna navigera i dagens globala samhälle. För det behövs kreativitet, kritiskt tänkande samt självständigt lärande. SOT syftar till att ta fram en verktygslåda med olika ingångar för att främja denna typ av inkluderande lärande.

Projektet består av sex partners som samarbetar. Ungern är projektledare.

 • Ungern - Anthropolis Association
 • Italien - I.C. Carini Calderone – Torretta
 • Malta - Let Me Learn Centre, University of Malta
 • Storbritannien - Liverpool World Centre
 • Sverige - Navet Science Center
 • Grekland - Platon M.E.P.E. edubational centre

Projektet syftar till att de deltagande organisationerna ska träffas för att dela med sig av, samla och sprida goda erfarenheter och praxis gällande ett inkluderande lärande. Detta för att skapa samma förutsättningar för att lära sig, oavsett vad eleven har för bakgrund, för inlärningsmönster samt eventuella funktionsnedsättningar.

I SOT bidrar experter inom olika aspekter av inkluderande lärande, såväl lärare som forskare. Gemensamt arbetar vi för att skapa en verktygslåda med goda exempel, med exempelvis filosofi anpassat för barn och digital storytelling, samt andra kolloborativa och holistiska tillvägagångssätt till undervisning och lärande.

Träffar har ägt rum i Sverige (november 2018), Ungern (april 2019) och Sicilien (oktober 2019). Ett avslutande möte kommer hållas i Grekland i maj 2020. Alla deltagande organisationer har planerat och genomfört workshops och lektioner. Mellan träffarna sprids kunskapen till andra intressenter så som lärare, elever och medarbetare.

Projektet är en del av Erasmus + programmet.
Ladda ner texten som pdf

 

School of tomorrow - English

School of Tomorrow is an Erasmus+ project on inclusion. The aim of the project has been to create an inclusive school through integreated strategies for preventing early school leaving. Strategies for tackling early school leaving could be divided into three main categories: Prevention, Intervention and Compensation. In this project, the main focus has been on strategies and good practices connected to “Intervention” and especially School-wide strategies that address all pupils, but are beneficial to those at risk of dropping-out.

During the project we have been examine and exchange good practices/methodologies that can support schools and other educational actors to tackle early school leaving and integrate this in different strategies.

Participating countries are:

 • Sweden - Navet science center
 • Greece - PLATON M.E.P.E. educational centre
 • Hungary - Anthropolis Antropologiai Kozhasznu Egyesulet 
 • Malta - Let Me Learn Centre, University of Malta
 • England - Liverpool World Centre
 • Italy - I.C. Carini Calderone - Torretta

 

Expected outcome 

During the project we have had 7 joint staff training events. As a result of these events we have gathered our idees and experiences and send them in as a contribution to the European Tool-kit provided by the SchoolEducationGateway website.

We also published a Toolbox for an inclusive school – Collection of methods and best practices for teachers
and educators (written by the SOT partners).

http://anthropolis.hu/projektek/sot/

We hope that the lessons learned from this project gathered in this toolbox can contribute to a more inclusive climate at schools.

Contact: Fredrika Lundqvist at Navet science center for details at +46 (0)768 48 24 20, fredrika.lundqvist@navet.com