image description

SOT

Uppdatering 2021-03-18 

Handboken är klar! Du hittar den på projektets hemsida HÄR!

School of tomorrow - Swedish

Målet med School of Tomorrow (SOT) är att samla idéer och metoder för att skapa en inkluderande skola. En skola där alla elever är välkomna och har möjlighet att nå sina utbildningsmål, oavsett bakgrund, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, socioekonomisk grupp eller liknande.

Utgångspunkten är att rusta våra elever med färdigheter och kompetenser för att kunna navigera i dagens globala samhälle. För det behövs kreativitet, kritiskt tänkande samt självständigt lärande. SOT syftar till att ta fram en verktygslåda med olika ingångar för att främja denna typ av inkluderande lärande.

Projektet består av sex partners som samarbetar. Ungern är projektledare.

 • Ungern - Anthropolis Association
 • Italien - I.C. Carini Calderone – Torretta
 • Malta - Let Me Learn Centre, University of Malta
 • Storbritannien - Liverpool World Centre
 • Sverige - Navet Science Center
 • Grekland - Platon M.E.P.E. edubational centre

Projektet syftar till att de deltagande organisationerna ska träffas för att dela med sig av, samla och sprida goda erfarenheter och praxis gällande ett inkluderande lärande. Detta för att skapa samma förutsättningar för att lära sig, oavsett vad eleven har för bakgrund, för inlärningsmönster samt eventuella funktionsnedsättningar.

I SOT bidrar experter inom olika aspekter av inkluderande lärande, såväl lärare som forskare. Gemensamt arbetar vi för att skapa en verktygslåda med goda exempel, med exempelvis filosofi anpassat för barn och digital storytelling, samt andra kolloborativa och holistiska tillvägagångssätt till undervisning och lärande.

Träffar har ägt rum i Sverige (november 2018), Ungern (april 2019) och Sicilien (oktober 2019). Ett avslutande möte kommer hållas i Grekland i maj 2020. Alla deltagande organisationer har planerat och genomfört workshops och lektioner. Mellan träffarna sprids kunskapen till andra intressenter så som lärare, elever och medarbetare.

Projektet är en del av Erasmus + programmet.
Ladda ner texten som pdf

 

English

School of Tomorrow is an Erasmus+ project on inclusion. The aim of the project is to create an inclusive school through integreated strategies for preventing early school leaving. Strategies for tackling early school leaving could be divided into three main categories; Prevention, Intervention and Compensation. In this project, the main focus will be on strategies and good practices connected to “Intervention” and especially School-wide strategies that address all pupils, but are beneficial to those at risk of dropping-out.

The project will examine and exchange good practices/methodologies that could support schools and other educational actors to tackle early school leaving and integrate this in different strategies.

Participating countries are:

 • Sweden - Navet science center
 • Greece - PLATON M.E.P.E. educational centre
 • Hungary - Anthropolis Antropologiai Kozhasznu Egyesulet 
 • Malta - Let Me Learn Centre, University of Malta
 • England - Liverpool World Centre
 • Italy - I.C. Carini Calderone - Torretta

Expected outcome 

We expect results both on a project level and on a national/local level for each partner. Each partner will form more specific and measurable goals at the first project meeting. These will be evaluated in the end.

The project will perform 7 joint staff training events. As a product from these events we will gather our ideas and experineces and send them in as contribution to the European Tool-kit provided by the SchoolEducationGateway website. The initial idea was to make a tool-kit on our own but when we realised that this one already existed we found it more relevant to examine the content, learn from it, learn from each other and then contribute.

In the longer run this the project will contribute to a more inclusive school climate in benefit for all pupils.

 

Contact: Fredrika Lundqvist at Navet science center for details at +46 (0)768 48 24 20, fredrika.lundqvist@navet.com