Projekt » Socialt hållbart föräldrastöd

Socialt hållbart föräldraskapsstöd (ABC på Navet)

Navet driver tillsammans med Borås Stad projektet Socialt hållbart föräldraskapsstöd. Projektet startade i januari 2023 och under de kommande åren ska socialt hållbart föräldraskapsstöd bidrar till att minska socialt utanförskap, ge större chanser för barn att fullfölja sina studier samt öka samverkan mellan olika förvaltningar i staden.

Genom ett stärkt självförtroende och tillgång till fler sociala arenor stärks målgruppens egen förmåga att hantera sin situation, påverka och styra sin egen vardag samt stärka sina egna resurser.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen. 

Har du frågor eller vill du veta mer? Hör av dig till Susanne 0734328260

Vi har två kurser under hösten en i september och en i november. I november finns det fortfarande platser kvar.