Delregional samverkan

Navet är hela Sjuhärads science center där samtliga åtta Sjuhäradskommuner är medlemmar i Navet och Navets huvudman är Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Genom delregional samverkan och samfinansiering skapas utbud, utvecklingsmöjligheter och synergier som inte ryms i en enskild kommun. I dagsläget har Navet skolavtal med:

NAvets vänner och möjliggörare

Navets vision är att vara en självklar aktör och samarbetspartner för förverkligandet av Agenda 2030. Navet har uppdrag från och samarbetsavtal med ett urval av väl valda aktörer som delar vår värdegrund och vill bidra till att inspirera till ökad nyfikenhet och lust att lära.

Vill du också samverka med Navet?

Mer om samverkan

  • Samarbetsavtal med Herrljunga kommun!

    Samarbetsavtal med Herrljunga kommun!

    Genom avtalet får Navet möjlighet att verka för ett likvärdigt lärande och engagemang för naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling i Herrljunga kommun.

  • Samarbetsavtal med Högskolan i Borås

    Samarbetsavtal med Högskolan i Borås

    Från och med den 1 september växlar Högskolan i Borås och Navet science center upp sitt samarbete genom ett nytt samarbetsavtal.