Nyheter »

Nytt samarbetsavtal mellan Navet och Herrljunga kommun

Herrljunga kommun och Navet science center växlar upp samarbetet och möjliggör för alla elever och pedagoger i kommunen att nyttja Navet som pedagogisk resurs inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling. 

Avtalet möjliggör att Herrljunga, på samma sätt som Navets andra avtalskommuner Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn, ger alla elever möjlighet att gratis ta del av Navets skolprogram och alla lärare får ta del av Navets kompetensutveckling gratis.  

Avtalet ger Navet möjlighet att verka för ett likvärdigt lärande och engagemang för naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling i Herrljunga kommun. Bra samarbeten möjliggör att vi tillsammans kan bidra till det livslånga lärandet och skapa upplevelser som stärker kreativitet och innovationsförmåga. Genom delregional samverkan och samfinansiering skapas utbud, utvecklingsmöjligheter och synergier som inte ryms i en enskild kommun.