Utbilda för framtiden

Vill du hållbarhetsutbilda medarbetarna på ditt företag inom hållbar utveckling eller kompetensutveckla lärarlaget i matematik?

Navet har ett brett utbud av utbildningar och kompetensutvecklingar inom hållbar utveckling, naturvetenskap, matematik och teknik!

”Navets personal har en fantastisk förmåga att konkretisera och ge praktiska verktyg.

Det var precis vad vi behövde.”

Utbildning

Hållberhetsutbilda din organisation

Har ditt företag eller din organisation behov av bättre kunskaper inom området Hållbar utveckling? Söker ni efter en utbildning som kan skräddarsys efter just era behov och fokusområden?

Navet erbjuder ett smörgåsbord av spännande utbildningar om de Globala målen och Agenda 2030 för grupper mellan 12 och 200 personer.

Kompetensutvecklingar

Lärare, förskollärare, fritidspedagoger och annan skolpersonals kompetensutveckling är en otroligt viktig del i Navets arbetet för likvärdig utbildning.

De flesta kompetensutvecklingarna som Navet genomför är framtagna utifrån behov. Du som beställare ger förutsättningar och Navet tar fram ett upplägg som passar just er.

Nedan finner du redan planerade utbildningstillfällen som är öppna för alla att delta i. För Navets avtalskommuner är kompetensutvecklingstillfällena kostnadsfria, övriga kommuner är varmt välkomna att delta mot en avgift.

Hittar du inte kompetensutvecklingen du söker? Navet skräddarsyr upplägg som passar era behov.