Nyheter »

Navet science center tecknar samarbetsavtal med Herrljunga kommun!

Genom avtalet får Navet möjlighet att verka för ett likvärdigt lärande och engagemang för naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling i Herrljunga kommun.

Bra samarbeten möjliggör att vi tillsammans kan bidra till det livslånga lärandet och skapa upplevelser som stärker kreativitet och innovationsförmåga. Genom delregional samverkan och samfinansiering skapas utbud, utvecklingsmöjligheter och synergier som inte ryms i en enskild kommun.  

Vill stärka Sjuhärad

Navet är en publik arena för bildning som ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig delregion. Navet ska:

1. Bidra till att Sjuhärad har barn och unga som upplever naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utvekling som spännande och intressanta ämnen. 

2. Bidra till det livslånga lärandet genom att erbjuda kompetensutveckling och bildning inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.

3. Skapa upplevelser som stärker kreativitet och innovationsförmåga samt nyfikenhet och lust att lära om naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.

4. Vara en publik mötesplats för hållbar samhällsutveckling. 

 Vi ser fram emot samarbetet med Herrljunga kommun!