Projekt » Drömstaden

Drömstaden utbildar nästa generations miljöhjältar

Drömstaden är ett kreativt hållbarhetsprojekt med pedagogiskt upplägg där deltagarna blir den nya generationens miljöhjältar. Upplägget sträcker sig över ett helt läsår och består av olika teman och studiebesök.

Projektet syftar till att utveckla elevernas kunskaper kring:

  • Kretslopp, energi och återvinning
  • Stadens system
  • Konsumtion
  • Transporter och resor

Drömstaden är ett samarbetsprojekt som drivs av Navet och Borås Energi och Miljö.

Enkäter för medverkande

Just nu genomför vi enkäter med elever och lärare som deltar i Drömstaden 2023/2024.