Projekt » Klimatneutrala Borås 2030

Klimatneutrala Borås 2030

Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Vi måste agera nu, och arbeta tillsammans för att skynda på klimatomställningen.

Därför finns satsningen Klimatneutrala Borås 2030. Tillsammans med andra ska vi öka takten i arbetet med den lokala klimatomställningen. Vi testar nya arbetssätt och lösningar, lär av varandra och arbetar för att skapa en stad som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för invånarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet.

Klimatneutrala Borås 2030 är en del av Viable Cities storsatsning Klimatneutrala städer 2030, där 23 svenska städer och 6 myndigheter arbetar tillsammans för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. I vår lokala satsning är Borås Stad koordinatörer. Ett innovationsteam, med deltagare från respektive projektpart, ansvarar för att hålla ihop och driva på arbetet inom de olika fokusområdena. En portfölj av åtgärder tas fram, samtidigt som innovationsteamet undersöker nya former för samverkan med näringsliv och invånare. Vi tecknar ett årligt klimatkontrakt mellan staden och de medverkande myndigheterna och tar fram en klimatinvesteringsplan.

Klimatneutrala Borås 2030 fyra fokusområden är:

– Modig mobilitet

Hur vi reser och tar oss fram i vår kommun har en stor klimatpåverkan. De hållbara vardagsresorna behöver bli fler!

– Bestående byggnation

Utifrån ett livscykelperspektiv bidrar bygg- och anläggningsprojekt i Borås till stor klimatpåverkan. Här behövs snabba och kraftfulla insatser för att åstadkomma en systemtransformation!

– Smart samskapande

Samskapande handlar om att tillvarata perspektiv, idéer och erfarenheter från olika håll för att utveckla något gemensamt och i en önskad riktning.

– Klokt klimatledarskap

Innovationsteamet ska arbeta för att stärka beslutsfattare och samhällsaktörer i sitt klimatledarskap.

  • Tidsram: 2021-10-01 – 2024-09-30
  • Projektparter: Borås Stad, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB, Navet Science Center och Fristadbostäder AB (FRIBO)
  • Finansiärer: Energimyndigheten (Viable Cities strategiska innovationsprogram får gemensamt stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas)

Vi finns på LinkedIn, Facebook och Instagram!

Läs mer om vad som händer inom våra fokusområden och om satsningen här: