Projekt » SCI CO+

Sci Co+

Sci Co + är ett EU-projekt, finansierat inom Erasmus partnerskap/Cooperation partnerships, KA220 och handlar om digital omställning och kompetens. I partnerskapet finns Science center, Universitet och digitala utvecklingsaktörer.

Just nu finns vi i en snabbt föränderlig värld när det gäller digital utveckling. Nya krav ställs och nya resurser används (inte minst i kölvattnet av Corona-pandemin). Det som ingen nyss använde kan bli vardag inom en kort tid. Allt detta kräver beredskap att lära nytt och ett mindset som tillåter omställning och att lära nytt.

Den snabba omställningen till användning av digitala resurser i vardag och arbete kräver förändring inom en mängd områden, t ex:

  • Kommunikation på nya sätt och med andra verktyg
  • Nya behov av kunskaper
  • Ett nytt sätt att arbeta med strategiarbete
  • Användning av ett nytt, mer specialiserat vokabulär
  • Ny designinriktning
  • Nya former av teknikutveckling riktade till användare i science center och museum

I takt med detta ställs nya krav på dem som arbetar i yrkesroller inom vetenskaplig kommunikation. Användningen av ett stort mått digitala resurser innebär att vi måste kunna göra de val som krävs; gällande vilka metoder som fungerar bäst, hitta rätt teknik, förstå och underhålla den teknik vi har, använda digital teknik för framgångsrik kommunikation, vägleda våra besökare som användare och skapa nya kreativa lösningar med digital teknik som grund.

I alla dessa utmaningar söker Sci Co + projektet efter det som krävs för att göra övergångarna möjliga och genomförbara. I projektet utevecklas därför en Sci Co + model.

Projektledare för Sci Co + är Anna Gunnarsson.
anna.gunnarsson@navet.com
+46 73-156 33 71