Aktiviteter på NAVET

 • 26 Apr

  Adventure Walk är Linnémarschens familjebana. NAVET finns på plats och ni träffar oss som äventyrsstation nr 6 med Naturstigen. Lördag och söndag 26 & 27 april

 • 24 Apr

  NAVET åker även ut till skolor och håller föreläsningar eller workshops. Idag träffar Erik och Helena alla elever i åk 6 på Bogesundsskolan med utematematik.

 • 23 Apr

  NAVET är i Limmared och möter elever i åk 5 och 6 med krimtemat Brand. Eleverna utreder vem som tänt på och vad som orsakat branden. Bevismaterial undersöks i labbet. Vad blir konsekvenserna om man anlägger en brand?

 • 9 Apr

  I kväll välkomnar vi en grupp från Borås Energi och miljö AB. Till vardags arbetar de med farligt avfall men ikväll skall de få vara kriminaltekniker för en stund! Boka aktivitet/företagskoncept!