Aktiviteter på NAVET

 • 9 Apr

  I kväll välkomnar vi en grupp från Borås Energi och miljö AB. Till vardags arbetar de med farligt avfall men ikväll skall de få vara kriminaltekniker för en stund! Boka aktivitet/företagskoncept!

 • 8 Apr

  Idag och vid ytterligare 12 tillfällen möter vi Härrydas förskolepedagoger under tre timmar. Temat är Luft & ljud i ett entreprenöriellt perspektiv.

 • 7 Apr

  Dags för nästa delmoment i förskolesatsningen i Borås. Pedagoger från Stadens förskolor deltar i en utbildningssatsning inom No/tk. Under våren träffas vi vid 25 olika tillfällen.

 • 31 Mar

  Lyckeskolan är en 6-9 skola i Marks kommun. De har temavecka och arbetar med bland annat hållbar utveckling och konsumtion. NAVET finns på plats och möter elever i ws.