Nyheter »

Hållbarhetsdiplomerade

Navet är först i Sverige med att bli diplomerade enligt SUSA:s standard för systematiskt hållbarhetsarbete (1:2023). Navet är miljödiplomerade sedan många år tillbaka. Nu växlar vi upp till en än mer omfattande diplomering där även det sociala och ekonomiska perspektivet av hållbarhet lyfts in.

Det är viktigt att vi som organisation ständigt utvecklas och förbättras. Navet vill inspirera andra till ett långsiktigt och systematiskt hållbarhetsarbete och därför ska vi ligga i framkant inom de här frågorna, säger Sara Bagge som arbetat med diplomeringen.

Syftet med standarden är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem för systematiskt hållbarhetsarbete. Systemet ska skapa förutsättningar att:

  • möta omvärldens förväntningar på hållbarhetsansvar
  • minska risker och tillvarata möjligheter och
  • bidra till verksamhetens strategiska inriktning