Om NAVET

NAVET är en plats fylld av experiment, upplevelser och utmaningar i en spännande miljö. För dig som är nyfiken och vill prova på hur saker och ting fungerar och hänger ihop har Navet en hel värld att upptäcka.
Navet är ett så kallat science center, där du upptäcker hur teknik, naturvetenskap och matte hänger ihop. Våra experiment vill väcka din kreativitet och upptäckarglädje om till exempel människokroppen, vattnet, ljuset, universum och hållbar utveckling. Navet är till för upptäcktsresande i alla åldrar.

Verksamheten
På Navet använder du alla sinnen för att få ett eget förhållande till naturvetenskap. I våra interaktiva utställningar och spännande pedagogik får du kunskaper och förhoppningsvis intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. På Navet använder vi också ofta historik, berättelser och konst för att göra upplevelsen spännande och inkluderande.

Förutom Hållbar utveckling är jämställdhet och mångfald självklara byggstenar för oss.

Kunskapsnav
Navet är Sjuhärads science centrum med uppgift att främja intresse för teknik, naturvetenskap och matematik för lärare, barn, ungdomar och allmänhet. Vi ska medverka i skolpersonalens kompetensutveckling och stödja skolpersonal genom att utveckla pedagogiska metoder och läromedel.

Kvalitetssäkring - 4:e året i rad
NAVET kom 2016, 2017, 2018 och 2019 på delad första plats bland Sveriges alla science center i Skolverkets årliga kvalitetsmätning. Varje år ansöker alla Sveriges science center om ett statligt permanent verksamhetsstöd. Skolverket gör en kvalitetsmätning inför fördelningen av anslaget. 2019 fick Navet tillsammans med Teknikens hus i Luleå 35 av 40 möjliga poäng, bäst i hela Sverige

Vision
Mötet med naturvetenskap och teknik ska vara glädjefullt, inspirerande och satt i ett sammanhang så att det skapas intresse och lust till engagemang i naturvetenskapliga och tekniska frågor.

Miljöpolicy
Hållbar utveckling ska genomsyra hela Navets verksamhet och ska integreras i alla utställningar, teman och utbildningar. Navet vill förändra attityder och beteende hos besökare och inspirera människor att göra hållbara val. För att göra detta vill vi själva ligga i framkant och vara ett positivt exempel.

Därför ska vi ständigt

  • Utbilda oss i personalen så att vi håller oss uppdaterade
  • Utveckla våra miljöutbildningar, teman och inspirationsträffar så att vi kan inspirera ännu fler till att göra hållbara val
  • Minimera miljöpåverkan från våra resor
  • Hitta lösningar för att minska vår elförbrukning


Miljöcertifieringen har ett stort värde för Navets trovärdighet.

I Sverige finns det flera science center. Branschföreningen Svenska Science centers arbetar för att lyfta angelägna frågor verkar för att utöka samarbetet mellan landets science center. Föreningen arrangerar varje år föreläsningar och ws i Visby under Almedalsveckan. 

Boråsregionen
Navet är en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal.

Förbundet bildades samtidigt som Västra Götalandsregionen och är ett av fyra kommunalförbund i Västra Götaland med uppgift att ta tillvara medlemskommunernas intressen i delregionen http://www.borasregionen.se/

NAVET hittar du i Simonsland, ett område mitt i Borås med lång textil historia. Läs mer