Kategori: För tjänstepersoner

Lunchseminarie om Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel

Lunchseminarie om Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel möjliggör för kommun och region att i samverkan testa och utveckla nya arbetssätt för att fler barn och unga ska klara sin skolgång. Den 17 april presenteras projektet Socialt Hållbart Föräldraskapsstöd som Navet driver tillsammans med Borås stad.

Swedac konferens 2/9

Den 2 september har Swedac bokat in en konferens på Navet för alla sina medarbetare.

Swedac konferens 7/10

Den 7de oktober har Swedac bokat in en konferens på Navet för alla sina medarbetare.