Projekt »

Goodlash

I samarbetsprojektet GOODLASH ska Science Park Borås tillsammans med Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center ta fram en samhällsinkubator för att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft.

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Projektets målsättning är att utveckla tvärsektoriell samverkan i syfte att stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad (Västra Götaland och nationellt). Nya samordningsresurser skapas för medborgardrivna innovationsprocesser för en hållbar och rättvis klimatomställning.

Visionen är en sammankopplad innovationsmiljö där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag i framtiden kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av sociala innovationer som alla strävar efter att möta samhällets komplexa utmaningar.

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.