Samverkan

Vi är stolta över att presentera våra pågående projekt och samarbeten. Nedan kan ni se listan över vilka projekten är och vad de innebär. 

Tekniktrappan 

Navet driver tillsammans med IUC-Sjuhärad projektet Tekniktrappan. Projektet startade oktober 2022 och under de kommande åren ska Tekniktrappan bidrar till att säkra kompetensförsörjningen för teknikföretagen i Sjuhärad. Företag och utbildning möts för att väcka teknikglädje hos unga och för att skapa framtidens hållbara arbetsplatser.

Som företag kan man ta del av utbildningar och aktiviteter och genom samarbetet skapas en plattform där företag och utbildning möts för dialog och samverkan. Vill du veta mer, få inbjudningar eller ta del av erbjudanden? Hör av dig till Tekniktrappans projektledare Peter och Elin.

Elin Svenningsson

Tel. 0705599965

elin.svenningsson@iuc-sjuharad.se

Peter Krahl Rydberg

Mob. 072 168 41 82

peter.krahl.rydberg@navet.com

 

Goodlash

I samarbetsprojektet GOODLASH ska Science Park Borås tillsammans med Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center ta fram en samhällsinkubator för att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft.

Genom projektet Goodlash etableras en samhällsinkubator i syfte att stötta civilsamhällets kulturella och sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad. En mötesplats för social innovation där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Medborgardriven innovation möter komplexa samhällsutmaningar och gör unga delaktiga i hållbar utveckling. Civilsamhällets idéer med ungas framtid i fokus får en grogrund att växa och förverkligas på riktigt!

Projektets målsättning är att utveckla tvärsektoriell samverkan i syfte att stärka vår kapacitet och förmåga att stötta civilsamhällets sociala innovationskraft och socialt företagande i Borås och Sjuhärad (Västra Götaland och nationellt). Nya samordningsresurser skapas för medborgardrivna innovationsprocesser för en hållbar och rättvis klimatomställning.

Visionen är en sammankopplad innovationsmiljö där medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag i framtiden kan mötas på lika villkor från olika bakgrund och perspektiv i utvecklingen av sociala innovationer som alla strävar efter att möta samhällets komplexa utmaningar.

Initiativet finansieras av Vinnova och drivs av Coompanion Sjuhärad, Navet Science Center och Science Park Borås.

Läs mer om projektet HÄR

 

Viable cities

Viable Cities is a strategic innovation programme focusing on the transition to climate-neutral and sustainable cities. The programme's mission is climate neutral cities 2030 with a good life for all within planetary boundaries.

Viable Cities is a catalyst for new forms of cooperation between cities, industry, academia, research institutes and civil society. This is to mobilise to change the way our cities operate in line with our national, environmental, and climate goals as well as our international commitments linked to the Global Sustainability Goals – Agenda 2030 – and the Paris Agreement.

Läs mer om projektet HÄR

 

Socialt hållbart föräldrastöd i Borås 

Socialt hållbart föräldrastöd i Borås ska utveckla ett program som ger särskilt stöd till utlandsfödda föräldrar som annars inte nås av det stöd som kommunen erbjuder.

Det finns ett behov av att få bli trygg i föräldraskapet och hitta sin roll som förälder i ett nytt land. Förskoleförvaltningen och Navet science center i Borås kommer tillsammans testa nya samarbetsformer för att utveckla föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum (ABC) och utbilda fler ABC-ledare. ABC är ett evidensbaserat föräldraskapsstödsprogram där vårdnadshavare under flera gruppträffar får träffa utbildad personal för att stärka föräldra-barnrelationen. Samtidigt som grupperna pågår få barnen möjlighet att delta i lärande aktiviteter på Navet. Denna kombination av stöd till föräldrar och lärande aktiviteter för barn är en möjlighet som inte erbjudits tidigare.

 

ForskarFredag 
Läs mer om projektet HÄR

 

SciCo

Glokal Aktion

Sambio

Modern Mines

Xperience Next

Skogsäventyret

Klimatneutrala Borås 2030

Ungas Delaktighet Sjuhärad 2030