Kategori: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal med Herrljunga kommun!

Genom avtalet får Navet möjlighet att verka för ett likvärdigt lärande och engagemang för naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling i Herrljunga kommun.