Projekt » Ungas Delaktighet i Sjuhärad

Ungas Delaktighet i Sjuhärad

Ungas delaktighet i Sjuhärad är ett projekt som syftar till att öka ungas delaktighet i beslut som rör dem samt öka möjligheterna till en meningsfull fritid. Projektet drivs av Navet science center tillsammans med Borås, Mark och Svenljunga under 2023 och 2024.

Projektet finansieras även av Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Ett unikt och meningsfullt jobb

Diskutera och dela med dig av dina åsikter om ungas vardag! 

Vi söker dig som vill diskutera och påverka. Vi vill att fler unga i Borås, Mark och Svenljunga ska känna att de har en meningsfull fritid. Därför behöver vi dina tankar och idéer!