Kompetensutvecklingsdag 17 Augusti 2023

Tack för att ni var hos oss de 17:e augusti. Nedan hittar ni material till de olika innehållen ni var med om:

Workshop 1

Faktorer till utrotning av arter är:

  • Förstörda livsmiljöer
  • Överexploatering av arter
  • Föroreningar
  • Invasiva arter
  • Klimatförändringar

På ws så tog vi också upp att det finns utrotning av arter som är mycket väl kända och det finns utrotning av arter som vi inte har en aning om har skett då vi inte vet att arten har funnits. De mer spektakulära utrotningarna finns exempelvis väldigt bra beskrivet i en podserie som heter Borta för alltid. I de 30 avsnitten är det lätt att hitta djur som försvunnit med anledning av att vi Européer erövrade världen på vårt sätt kolonialismen.

På ws gjorde vi också en lek som vi vi kallade för Brasseleken eller en ska bort. Då fick ni 4 arter och så skulle ni lista ut hur tre av dem hänger ihop på något sätt och den 4:e ska bort. Vi hade valt olika samband och en del handlade om att ätas men lång ifrån alla utan det var fröspridning, ta över bohål, underlätta etablering osv. Ibland så gissade ni i gruppen rätt men oftare fel ”men alltså inte fel utan jag hade tänkt på ett annat sätt” som Brasse brukade säga i programmet Fem myror är fler än fyra elefanter.

Bakgrundsmaterial:

Länk till animering av globala målens donut modell

Här finns även instruktioner till tryckeriet som kan behövas när uppdraget skickas. I Borås trycker vi på Navet via STEMA.

Ni som vill ha materialet ifrån rollspelet om Gruvan skickat till er – kontakta nina.svensson@navet.com eller fedoua.beckerman@navet.com direkt