Utveckling

Kompetensutveckling

Vad kan Navet göra för din arbetsplats? Navet inspirerar, väcker nyfikenhet och ger kunskaper inom hållbarhet!

Via utbildningsinsatser och teambuilding byggs kunskap och motivation för förändring.

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment varvas. På plats på Navet, på arbetsplatsen eller utomhus.